Hiljimarên Awarte yên Binpêkirinên Li Bakurê Sûriyê ta Reşemeha 2019an

http://vdc-nsy.com/en/2019/03/05/monthly-statistical-report-of-violations-in-syria-in-january-2019/

http://vdc-nsy.com/2019/03/05/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81-2/