49 Suriye sivil toplum örgütü Suriye’nin kuzeydoğusundaki Türkiye’nin kasıtlı su kesintisini kınadı


Alok istasyonundan tekrarlanan su kesintileri yaklaşık 600.000 kişinin hayatını tehlike altında bırakıyor ve Coronavirüsü ile mücadele çabalarını engelliyor

Alok su istasyonunu kontrol eden Türk kuvvetleri en son 24 Şubat 2020’de yaptıklari su kesintisinden sonra 21 Mart 2020’de de Suriye’nin kuzeydoğusundaki yaklaşık 600.000 kişinin suyunu kesti.
Ras Al-Ain / Sere Kaniye’nin doğusunda bulunan istasyon: Hassakeh ve Tal Tamir şehirleri , Al-Houl, Al-Arişah, Waşo Kani kampları ve diğer alanlardaki insanların ana su kaynağıdır. Ortaya çıkan Coronavirüs(Covid 19) ile mücadeleye yönelik yerel çabaların karşısında, içme suyunun pompalanmasının sıklıkla durdurulması, insanların yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturan güvenli olmayan su kaynaklarına itmektedir. İnsanların “Alok” istasyonundan su kaynaklarına erişimini daha önce de engelleyen ve istasyonu şantaj aleti olarak kulanan Türk kuvvetlerinin Ekim 2019’da askeri saldırılarla yaptığı bombardıman sonucu istasyon binası ile onu besleyen elektrik hatları zarar görmüş ve istasyon su pompalamayı durdurmuştu.
“Alok” istasyonu, su toplamak ve pompalamak için günde yaklaşık 175.000 metreküp pompalama kapasitesine sahip 30 kuyu içeriyor ve yüz binlerce insana su sağlıyor, bu tesisin durdurulması kendilerini Coronavirüsünden korumaya çalışan insanları temel bir kaynaktan mahrum bırakmak anlamına geliyor ve Coronavirüsten korunmada el yıkamak hayati önem taşıyor.
Bu bildiriyi imzalayan kuruluşlar, Türk hükümeti tarafından “Alok” istasyonundan su pompalamasının kasıtlı olarak durdurlması ve bunun sürekli tekrarlanmasını kınıyorlar. İnsanlar için bu kasıtlı su yoksunluğunun uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ve savaş suçu oluşturduğunu bellirtiyorlar. Suriye’nin kuzeydoğusundaki tüm İnsanların güvenli içme suyuna ve kullanıma erişiminin engellenmesi ile temel haklarının ihlal edildiğini hatırlatıyor ve Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Avrupa Birliğine çağrıda bulunuyorlar:

  1. Pompalama suyunun yoksun bölgelere derhal ve acil olarak geri dönmesine izin vermek ve kesintilerin herhangi bir bahane altında tekrarlanmamasını sağlamak için Türk hükümetine baskı yapılması.
  2. “Alok” su istasyonunun siyasi ve askeri çatışmalardan uzak hale getirilmesi ve yönetiminin uluslararası denetim ve kontrolle uzmanlaşmış bağımsız bir sivil takıma tabi tutulması ve Türk kuvvetlerinin istasyonu şantaj aleti olarak kullanmasının durdurulması.
  3. Suriye’nin kuzeydoğu bölgesindeki tüm insanların, hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin su kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmalarının sağlanması.

İmzalayan kuruluşlar :
Signatory Organizations:
ADEL Center for Human Rights
AFRIN Post – Media Network
AL- HASAKA Organization for Relief and Development
AL-SHAM Center for Democratic Studies for Human Rights
Analysis and Strategic Study Organization (ASO)
ARAS Charity Association
ASHNA for Development
Balsam Center for Health Education
Basmet Amal
BUKRA AHLA Association for Development and Relief
Civil Society Platform in North East Syria
Civil Youth Community in Hassakeh
DOZ International
Espoir Afrin Association
EZDINA Foundation
GAV for Relief and Development
HEVY For Relief And Development
Human Rights Organizations in AL Jazeera
Human Rights Organizations in Farat
Jomard Charity
JUDY Association for Development and Relief
Kurdish Committee for Human Rights – Observer
Kurdish Legal Committee
MITAN Center to Revive Civil Society
Peace Leaders Network
PÊL- Civil Waves
Qanadil Alamal Association
ROJ KAR for Relief and Development
Rojava Organizations for Relief and Development
SARA Organization To Combat Violence Against Women
Shamal Charity Association
Shams Organization for Rehabilitation and Development
SHAR for Development
SHARE for Community Development
SILAVA Center for Civil Activities
SOZ Association for Relief and Development
SWAAEID for Development
Syriac Cross Organization for Relief & Development
Syrian Observatory for Human Rights
Syrians for Truth and Justice-STJ
Tal Abyad Civil Society Forum
TEVNA KURDI
The Alliance Syrian Women to activate Security Council Resolution 1325 in Syria
The Syria Campaign
The Syrian Institution for Care of Widows and Orphans Rights (IC.W.O.SY)
The Syrian Woman Council
Türkmen Derneği
Violations Documentation Center in Northeast Syria – VDC-NES
XUNAV Association for Relief and Development